Informacje o technologii

Inwestycja obejmuje montaż kompletnych instalacji kolektorów słonecznych wraz z niezbędną armaturą kontrolno-pomiarową, przewodami, urządzeniami magazynującymi i sterującymi.

Przyjęte rozwiązanie ma na celu wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego. Planuje się maksymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego. W przypadku zbyt niskiej temperatury ciepłej wody w zbiorniku funkcję jej podgrzewania przejmie istniejące źródło ciepła lub grzałka elektryczna

Projektowany system solarny będzie zasilany przez płaskie cieczowe kolektory słoneczne. Sposób rozmieszczenia i połączenia kolektorów jest oparty o wytyczne producenta i powinien zapewnić optymalne warunki pracy projektowanego systemu. Kolektor należy ukierunkować na południe. Dopuszczalne jest odchylenie o ±45° od kierunku południowego, co powoduje zmniejszenie zysków energetycznych o 10%, przy czym bardziej korzystne jest odchylenie w kierunku wschodnim.

Energia cieplna uzyskana za pomocą kolektorów zostanie odebrana przez nośnik ciepła przepływający przez absorber, przetransportowana zaizolowanymi rurociągami miedzianymi lub stalowymi do wężownicy zbiornika c.w.u. i przekazana poprzez wężownicę do zbiornika w celu ogrzania zimnej wody.

Medium do przesłania ciepła jest roztwór wodny glikolu propylenowego. Instalację projektuje się jako ciśnieniową, której obieg nośnika ciepła wymuszają pompy obiegowe. Instalację zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ciśnienia za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Kompensacja różnic ciśnienia glikolu w zależności od jego temperatury jest realizowana przez naczynie przeponowe.

Podstawowe minimalne wyposażenie instalacji:

  • Kolektory słoneczne
  • Zestawy połączeniowe kolektorów
  • Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
  • Grupa pompowa instalacji kolektorów słonecznych
  • Naczynie wzbiorcze przeponowe (obiegu solarnego i c.w.u.)
  • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz automatyka
  • Uchwyty montażowe (4 warianty): przeznaczone do mocowania dachu nachylonym pod kątem 30°-45°, uchwyty korekcyjne do montażu na dachu o nachyleniu 20°-30°, konstrukcje uniwersalne do montażu na dachu o nachyleniu poniżej 20° lub do umiejscowienia bezpośrednio na podłożu gruntowym
  • Inne elementy umożliwiające prawidłowe działanie instalacji (otulina w osłonie, profil maskujący, zestaw przyłączeniowy podgrzewacza, rury łączące kolektory z podgrzewaczem, płyn - 25°C)

NSS

Portal transakcji On-line

Portal informacyjny Gminy Sosnowica

Prezentacja multimedialna Gminy Sosnowica

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji i zliczania odwiedzin. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularz przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]